Pasterizovano kozje mleko

Kozje mleko poznato kao "Belo zlato". Ne treba ga kuvati, samo promućkati.

Preporučuje se:

 • Kod plućnih obolenja, u slučaju raznih alergija
 • Za podizanje imuniteta, za obnovu i izgradnju kostiju
 • Za pospešivanje rada digestivnog trakta

Kozjem mleku se pridaje sve veća pažnja, jer je reč o hrani koja ima dodatne osobine u pogledu pozitivnog uticaja na zdravlje. Ono osim visoke hranljive vrednosti ima i lekovita svojstva. Dakle, koristi se kao hrana, kao preventiva i kao terapija.

Kozje mleko nije lek, ali je zdrava hrana sa velikom prednošću lake probavljivosti zbog mekšeg gruša i manjih, za apsorpciju pogodnijih, masnih kapljica. Zbog toga je kozje mleko izuzetno pogodno za osetljive i spore probavne sisteme (kozje mleko se probavi za oko 40 min, a kravlje oko 2.5 sata).

Mleka svih sisara, uključujući majčino, sadrže laktozu – mlečni šećer. Međutim, mnogi ljudi kod kojih je dijagnostikovana intolerancija na laktozu, mogu da konzumiraju kozje mleko zahvaljujući njegovoj dobroj probavljivosti. Brzim prolaskom kroz probavni sistem, kozje mleko ostavlja manje neprobavljenih ostataka u debelom crevu da fermentuju, što, inače, prouzrokuje neprijatne simptome intolerancije na laktozu.

 • 100 g proizvoda sadrži prosečno
 • Laktoza4,2 g
 • Proteini3,0 g
 • Mlečna mast2,8 g
 • Energetska vrednost234 kJ (56 kcal)

Proteini kozjeg mleka su probavljiviji od proteina kravljeg mleka i apsorpcija aminokiselina je efikasnija. Ukoliko ste alergični na protein αs-1 kazein (koji izaziva alergijsku reakciju kod mnogih ljudi), a koji se za razliku od kravljeg u kozjem nalazi samo u tragovima, slobodno možete koristiti kozje mleko.

Kod dece hranjene kozjim mlekom zabeležen je veći imunitet - veća otpornost na bolesti, razne viruse, brži rast, veća telesna masa i bolja mineralizacija kostiju u odnosu na decu hranjenu kravljim mlekom.

Mlečna mast kozjeg mleka sadrži konjugovanu linolnu kiselinu za koju je dokazano antikancerogeno delovanje. Brojna su istraživanja koja pokazuju da kozje mleko ima antikancerogena svojstva.

Iako je sadržaj mineralnih materija u kozjem i kravljem mleku sličan, kozje mleko sadrži 13% više kalcijuma i smatraju ga šampionom u Ca – jer se postiže bolja apsorpcija Ca kada se pije kozje mleko nego korišćenjem tableta Ca, 25% više vitamina B6, 47% više vitamina A, kalijuma više 134%.

Ambalažna pakovanja: 350ml i 750ml

Literatura

 • Saini A.L., Gill R.S. (1991): Goat milk: An attractive alternate: Indian Dairyman, 42562 – 564
 • Haenlein GFW, Role of goat milk in human nutrition, International Conference on Goats, University of Delaware
 • Heyman M.B.(2006): Lactose intolerance in infants, children and adolescents: Commitee on Nutrition; Pediatrics 118 (3):1279-86
 • Zeman F.J. (1982): Clinical nutrition and dietetics: Callamore Press, D.C. Health&Co, Lexington, Massachusetts
 • Haenlein G.F.W. (1996): Nutritional value of dairy products of ewe and goat milk: Production and utilization of ewe and goat milk; International Dairy Federation ; Brussels, 159-178
 • Cheng S, Lyytikainen A, Kroger H, Lamberg-Allardt C, Alen M, Koistinen A, Wang QJ, Suuriniemi M, Suominen H, Mahonen A, Nicholson PH, Ivaska KK, Korpela R, Ohlsson C, Vaananen KH, Tylavsky F. (2005): Effects of calcium, dairy product, and vitamin D supplementation on bone mass accrual and body composition in 10-12-y-old girls: a 2-y randomized trial: American Journal of Clinical Nutrition: November 82(5):1115-26
 • Antunac N., Samaržija D., Havranek J., (2000): Hranidbena i terapeutska vrijednost kozjeg mlijeka: Mljekarstvo, 50 (4), 297-304
 • Desjeux J.F., (1993): Valeur nutritionnelle du lait de chevre; Lait,73, 573-580
 • Jandal J.M., (1996): Comparative aspects of goat and sheep milk, Small Ruminant Research (22), 177-185
 • Rogelj I., (1998): Istine i zablude o mlijeku i mliječnim proizvodima u prehrani; Mljekarstvo 48 (3), 153-164