Smeštaj

Opis

Staja od 750 m2 za smeštaj 250 koza napravljena je u skladu sa svim propisima Evropske Unije i poseduje sledeće sadržaje: dvorede boksove sa centralnim hranjenjem, boksove za jarenje, boksove za jariće, napajalište sa aparatom za zamenu za mleko i aparatom za kolostrum, izmuzište sa čekalištem, osočne kanale, vodonepropusni pod sa aditivima, ventilirajući termo izolacioni krov, grejanje i ventilacija i automatske pojilice.

Prostorije koje se takođe nalaze u okviru objekta su: ambulanta, garderober sa kupatilom, čajna kuhinja i kancelarija za vet. Inspekt. Pored ovog objekta su ipusti, za određene kategorije koza, za jariće i jarčeve. Tu se nalazi senik za kabasta hraniva, prostorija za pripremu i smeštaj koncentrovane hrane kao i pokriveni prostor za mehanizaciju.

Ishrana koza

Detelinom i senom delom sa našeg imanja delom sa drugih njiva čiji kvalitet se redovno kontroliše, koncentrovanu smešu pravimo sami od našeg kukuruza i žitarica i ostalih komponenata sa odgovarajućim atestima.

Higijena koza

Higijena koza je veoma važna, što se postiže redovnim kupanjem i češljanjem, pranjem i negovanjem vimena i održavanjem papaka.

Farma obavlja poslove osnovne službe, što podrazumeva:

  • merenje telesne mase odraslih grla jednom god. kada se vrši selekcijska smotra (podaci se unose u matični list koze, jarca)
  • merenje mase jaradi pri rođenju i poreklo (podaci se unose u registar jaradi )
  • kontrola mlečnosti, mlečne masti i proteina na svakih 28 - 33 dana, čime ostvarujemo uslov za dobijanje pedigrea za koze i jarčeve.

Zahvaljujući dobroj genetici, redovnoj selekciji i pravilnom uzgoju raspolažemo sa izuzetnim priplodnim grlima.

Galerija