Sirovo kozje mleko

Sirovo kozje mleko je bilo predmetna sirovina u okviru trogodišnjeg projekta btn-351007, koji je finansiralo ministarstvo za nauku republike Srbije. Ispitivano je sa više aspekata i bilo je pod kontrolom stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada, Zavoda za mlekarstvo i Veterinarskog fakulteta iz Beograda.

Rezultati trogodišnjeg rada su pokazali da je sirovo mleko sa farme po svom higijenskom statusu bolje nego što EU predviđa za pasterizovano mleko i to nekoliko puta.

Zna se da higijenski kvalitet sirovog mleka određuje njegov zdravstveni status, što je veoma važno u savremenim trendovima zdrave ishrane, jer sve edukovaniji potrošači traže, upravo, sirovo mleko.

Ovaj podatak nas je podstakao da u saradnji sa prof.dr. Ankom Popović-Vraneš (Poljoprivredni fakultet Novi Sad ) i Ministarstvom poljoprivrede, Uprave za veterinu, pokušamo da nađemo rešenje da sirovo mleko dođe do kupca.

Visok kvalitet sirovog mleka postigli smo:

  • kvalitetnom i uravnoteženom ishranom
  • redovnom kontrolom zdravlja svih grla i njihovih vimena
  • dobrom klimom u staji (ventilacijom omogućeno 5 izmena dnevno)
  • dobrom higijenom u štali (uvek čiste prostirke)
  • pravilnom pripremom za mužu
  • pravilnom mužom (vestfalijevo izmuzište sa cip-om)
  • dobrom higijenom aparata za mužu i laktofriza
  • pravilnim hlađenjem mleka nakon muže
  • redovnom kontrolom kvaliteta mleka (Zavod za mlekarstvo - Beograd, NIV - Novi Sad)

Galerija