Koze

Osobine

Zdrava (u pogledu zdravstvenog stanja ispunjava uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita životinja ), umatičena sa podacima o poreklu i proizvodnim osobinama.

Može da bude u periodu od četiri meseca do perioda pripusta 7 - 9 meseci, u periodu zasušenja,
u periodu sjarenosti i u periodu laktacije.

Boja

Braon i crna.

Izgled

Zdrava, veselog pogleda, sjajne dlake.

Fizičke karakteristike

 • mase od 35 - 65 kg zavisno od godina starosti
 • izražajna glava
 • spušten greben
 • čvrsta duga leđa, široka slabina
 • široka ravna karlica
 • duboke široke grudi
 • masivno žlezdasto vime postavljeno široko prema trbuhu
 • duboki široki bokovi i sapi
 • korektan položaj nogu
 • kratki snažni papci

Preventivne zdravstvene mere

 • Vakcinacija od enterotoksemije
 • Ispitivanje na brucelozu
 • Ispitivanje sekrecije vimena na mastitis
 • Čišćenje od parazita

Deklarisanje

Pedigre.

Dužina eksplatacije

Do 15 godina.

Uzgoj

Kako bi se dobila grla visoko kvalitetne genetske osnove, vrhunskog enterijera i dobar potencijal za visoku mlečnost, uzgoj se obavlja u objektu koji je izgrađen po najvišim svetskim standardima, a sve aktivnosti i odgovornosti uzgajivača definisane su kroz uputstva.

Transport i distribucija

Transport do kupca u namenskim vozilima, dezinfikovanim od strane veterinarske stanice.

Galerija