Jarčevi

Osobine

Zdravi jarčevi (u pogledu zdravstvenog stanja ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita životinja), sa ili bez rogova. Mogu da bude u periodu mirovanja ili u periodu mrkanja.

Ispunjavaju uslove za puno ili nepotpuno poreklo, upisani su u matičnu evidenciju, licencirani, u istoj rasi kao koza za priplod, potiču od koza koje se odlikuju visokom mlečnošću.

Boja

Braon i crna.

Fizičke karakteristike

  • skladan telesni sklop
  • čvrsta telesna građa
  • ravna leđna linija
  • čvrsta, mišićava i široka leđa
  • dubok grudni koš sa razvijenim mišićima
  • noge čvrsto građene i mišićave
  • pravilno razvijeni polni organi

Preventivne zdravstvene mere

  • Vakcinacija od enterotoksemije
  • Čišćenje od parazita
  • Ispitivanje krvi na brucelozu

Deklarisanje

Pedigre.

Dužina eksplatacije

Do 8 godina.

Uzgoj

Kako bi se dobila grla visoko kvalitetne genetske osnove, vrhunskog enterijera i dobar potencijal za visoku mlečnost, uzgoj se obavlja u objektu, koji je izgrađen po najvišim svetskim standardima, a sve aktivnosti i odgovornosti uzgajivača definisane su kroz uputstva.

Transport i distribucija

Transport do kupca u namenskim vozilima, dezinfikovanim od strane veterinarske stanice.

Galerija