Farma

  • Farma
  • Farma
  • Farma

Farma koza je projektovana i izgrađena po najvišim evropskim standardima. Počela je sa radom 2003 godine uvozom prvog umatičenog stada visokomlečnih koza u Srbiju.

Saradnjom sa stručnjacima sa poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada i upornim i dugogodišnjim radom prerasla je u oglednu i uglednu farmu koja već nekoliko godina služi kao poligon za edukaciju i praktičnu obuku studenata stočarskog smera poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i poligon za naučno-istraživački rad.

Na bazi podataka sa farme urađeno je nekoliko diplomskih radova i jedna magistarska teza. Koristeći proizvodne i reproduktivne rezultate koza sa ovog imanja publikovano je i na međunarodnim simpozijumima prezentovano nekoliko naučnih radova.

Sprovodi se potpuna kontrola produktivnosti koza, te farma predstavlja centar kvalitetnih priplodnih koza i jarčeva koji, šireći se po Srbiji, doprinose unapređenju ove, kod nas nepravedno zapostavljene grane stočarstva.